Құпиялық саясат

 

1. Жалпы ережелер

Жеке деректерді өңдеу саясаты Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Заңының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың талаптарына сәйкес жасалады. Құпиялылық саясаты олардың стандарттарына сәйкес әзірленген және жеке деректерді өңдеу тәртібін және http://malbazar.kz веб-сайтында (бұдан әрі - Оператор) жеке мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын анықтайды.

1. Оператор өзінің қызметін жүзеге асырудың ең маңызды мақсаты мен шарты ретінде жеке деректерді, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға құқықты қорғауда адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды қояды.

2. Жеке деректерді өңдеуге қатысты Оператордың саясаты (бұдан әрі - Саясат) Оператордың http://malbazar.kz веб-сайтына кірушілер туралы алатын барлық ақпаратқа қолданылады.

 

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

1. Жеке деректерді автоматтандырылған өңдеу - дербес деректерді компьютерлік технологияны қолдану арқылы өңдеу;

2. Жеке деректерді оқшаулау - дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеуді жеке деректерді нақтылау қажет болмаса);

3. Веб-сайт - интернетте http://malbazar.kz желілік мекен-жайы бойынша қол жетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдар, сонымен қатар компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасы;

4. Жеке деректердің ақпараттық жүйесі - мәліметтер базасында сақталатын және олардың ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдармен өңделуін қамтамасыз ететін дербес мәліметтер жиынтығы;

5. Жеке деректердің анонимизациясы - қосымша ақпаратты пайдаланбай нақты бір Пайдаланушыға немесе басқа да жеке мәліметтер субъектісіне жеке деректердің меншігін анықтау мүмкін емес әрекеттер;

6. Жеке деректерді өңдеу - жинауды, тіркеуді, жүйелендіруді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді) қоса, автоматтандыру құралдарын қолданумен немесе осындай құралдарды пайдаланбай-ақ орындалатын кез-келген әрекет (әрекет) немесе әрекеттердің (әрекеттердің) жиынтығы. дербес деректерді алу, пайдалану, беру (тарату, беру, қол жеткізу), иесіздендіру, оқшаулау, жою;

7. Оператор - дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді ұйымдастыратын және (немесе) өңдеуді, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттарын, өңделетін дербес деректердің құрамын, іс-қимылдарды (операцияларды) анықтайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. жеке мәліметтермен жасалған;

8. Жеке мәліметтер - http://malbazar.kz сайтының нақты немесе анықталған Пайдаланушысына тікелей немесе жанама түрде байланысты кез-келген ақпарат;

9. Пайдаланушы - http://malbazar.kz сайтына кез келген кіруші;

10. Жеке деректерді ұсыну - белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына жеке деректерді ашуға бағытталған әрекеттер;

11. Жеке деректерді тарату - жеке деректерді белгісіз адамдарға ашуға (жеке деректерді беру) немесе шектеусіз адамдардың жеке деректерімен танысуға, соның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық және телекоммуникациялық желілерге орналастыруға немесе кез-келген әрекеттер. жеке мәліметтерге кез келген басқа жолмен қол жеткізуді қамтамасыз ету;

12. Жеке деректерді трансшекаралық беру - жеке деректерді шет мемлекеттің аумағына шетелдік мемлекеттік басқару органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;

13. Жеке деректердің жойылуы - нәтижесінде дербес деректер біртіндеп жойылады, дербес деректердің ақпараттық жүйесінде дербес деректердің мазмұнын әрі қарай қалпына келтіру мүмкін болмай және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің маңызды тасымалдаушылары жойылады.

 

3. Пайдаланушы Пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдей алады

1. Тегі, аты, әкесінің аты;

2. Электрондық пошта мекенжайы;

3. Телефон нөмірлері;

4. Туған жылы, айы, күні және туған жері;

5. Фотосуреттер;

6. Сонымен қатар сайтта Интернет-статистикалық қызметтердің көмегімен (Yandex Metric және Google Analytics және басқалары) келушілер туралы анонимді деректерді (cookie файлдарын қоса) жинау және өңдеу.

7. Саясатта көрсетілген жоғарыда аталған мәліметтер Жеке деректердің жалпы тұжырымдамасымен біріктірілген.

 

4. Жеке деректерді өңдеудің мақсаты

1. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеудің мақсаты Пайдаланушыға веб-сайттағы қызметтерге, ақпаратқа және / немесе материалдарға қол жетімділікті қамтамасыз ету болып табылады.

2. Сондай-ақ, Пайдаланушы Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі іс-шаралар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Пайдаланушы Операторға admin@malbazar.kz электронды мекен-жайына «Жаңа өнімдер мен қызметтер мен арнайы ұсыныстар туралы хабарлама беруден бас тарту» деген хат жолдап, ақпараттық хабарламалар алудан әрқашан бас тарта алады.

3. Интернет-статистикалық қызметтер арқылы жинаған пайдаланушылардың анонимді мәліметтері пайдаланушылардың сайттағы әрекеттері туралы ақпарат жинау, сайт пен оның мазмұнын жақсарту үшін қолданылады.

 

5. Жеке деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

1. Пайдаланушы Пайдаланушының жеке деректерін олар толтырған және / немесе Пайдаланушы http://malbazar.kz сайтында орналасқан арнайы нысандар арқылы дербес жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыру және / немесе жеке мәліметтеріңізді Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа өзінің келісімін білдіреді.

2. Пайдаланушы браузерінің параметрлерінде рұқсат етілген болса, пайдаланушы Пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді (cookie файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).

 

6. Жеке деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа түрлері

Оператор өңдеген дербес деректердің қауіпсіздігі жеке деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды орындау арқылы қамтамасыз етіледі.

1. Пайдаланушы дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және бөтен адамдардың жеке мәліметтеріне қол жетімділікті болдырмау үшін барлық шараларды қолданады.

2. Пайдаланушының жеке деректері, қолданыстағы заңнаманы іске асырумен байланысты жағдайларды қоспағанда, ешқашан үшінші тараптарға берілмейді.

3. Жеке мәліметтерде қателіктер туындаған жағдайда, Пайдаланушы оларды дербес түрде Операторға Оператордың admin@malbazar.kz электронды мекен-жайына «Жеке деректерді жаңарту» деген хабарлама жібере отырып жаңарта алады.

4. Жеке деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз. Пайдаланушы кез-келген уақытта Операторға admin@malbazar.kz электрондық поштасына «Жеке деректерді өңдеуге келісімнің қайтарып алынуы» деген хабарлама жіберіп, Операторға хабарлама жіберу арқылы жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып ала алады.

 

7. Жеке деректерді трансшекаралық беру

1. Пайдаланушы дербес деректерді трансшекаралық беру басталғанға дейін жеке деректерді беру қажет болатын шет мемлекеттің жеке деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

2. Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келмейтін жеке деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық тасымалдау оның жеке деректерін трансшекаралық өткізуге және / немесе жеке деректер субъектісі болып табылатын келісімшарттың орындалуына жазбаша келісім болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

 

8. Қорытынды ережелер

1. Пайдаланушы қызығушылық тудыратын сұрақтар бойынша кез-келген түсіндірмені Операторға admin@malbazar.kz электронды поштасына жүгіну арқылы ала алады.

2. Осы құжатта Оператордың жеке деректерін өңдеу саясатындағы кез-келген өзгерістер көрініс табады. Саясат жаңа нұсқаға ауыстырылғанға дейін мерзімсіз жарамды.

3. Саясаттың қазіргі нұсқасы Интернетте http://malbazar.kz/confidential.html мекен-жайы бойынша еркін қол жетімді.