Пайдалану шарттары

 

1. Осы келісім Пайдаланушы (сайттың функционалдығын пайдаланатын клиент) мен http://malbazar.kz сайтының иелері мен оның барлық қосалқы домендерінің (бұдан әрі - http://malbazar.kz сайты) арасындағы қарым-қатынасты реттейді.

2. http://malbazar.kz сайтының функционалдығын пайдалануға арналған кез-келген әрекет. осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын сөзсіз қабылдау болып табылады. Осы келісімге қайшы келетін жолдармен сайт мүмкіндіктерін пайдалану тек сайт иелерінің жазбаша келісімімен ғана мүмкін болады.

3. Пайдаланушы келісімі пайдаланушы http://malbazar.kz сайтын қолдана бастаған сәттен бастап күшіне енеді және шектеусіз.

Сайт иелері бұл келісімшартты Пайдаланушыны ескертпестен өзгертуге құқылы.

Жаңа Пайдаланушы келісімі http://malbazar.kz сайтында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Пайдаланушының жаңа келісімі жарияланғаннан кейін сайтты пайдалану Пайдаланушының келісім шарттарымен келісетіндігін білдіреді.

4. Пайдаланушы http://malbazar.kz сайтында жариялаған хабарландырулардағы ақпарат көпшілікке қол жетімді. Веб-сайт иелері осы ақпараттың құпиялылығына жауап бермейді.

5. Сайтта тіркелу кезінде пайдаланушы тіркелгі деректерін толтырады. Пайдаланушы сенімді ақпарат беруге келіседі және өзі берген ақпарат үшін жауап береді.

Пайдаланушы http://malbazar.kz сайтына өзінің жеке және басқа деректерін (тегі, аты, әкесінің аты, электрондық поштаның мекен-жайы, ұялы телефон нөмірі және басқа ақпарат) ұсыну туралы шешім қабылдайды, сонымен бірге өзінің келісімін мәлімдейді http://malbazar.kz және/немесе оның филиалдарының жеке және басқа пайдаланушылар туралы деректерді өңдеуге, олардың берілуіне (соның ішінде жеке тұлғалардың құқықтарының тиісті түрде қорғалуын қамтамасыз ететін шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беруді) деректерді) басқа пайдаланушылармен және/немесе http://malbazar.kz атынан әрекет ететін үшінші тараптармен өңдеуге, соның ішінде: Пайдаланушыларға консультациялық қолдау көрсету, жарнамалар мен ақпаратты Пайдаланушы келісіміне сәйкестігін тексеру, басқа пайдаланушыларға хабарламалар жіберу, http://malbazar.kz қызметін жақсарту үшін статистикалық және аналитикалық мәліметтерді алу. көрсетілетін қызметтердің аясын кеңейту, http://malbazar.kz немесе үшінші тараптардан ақпарат және/немесе жарнамалық хабарлар алу, пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың заңсыз және/немесе  рұқсат етілмеген іс-әрекеттерінің алдын алу немесе жолын кесу, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету. http://malbazar.kz пайдаланушының жеке деректерін үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

Пайдаланушы сайтқа құпия ақпаратпен кіру үшін өзінің тіркелгі деректері мен паролін сақтау үшін жауап береді.

Ақпаратты http://malbazar.kz сайтына орналастыру арқылы Пайдаланушы ақпаратты орналастырумен байланысты барлық тәуекелдерді түсінеді және қабылдайды, оның ішінде: спам-хабарламаларды жіберуге арналған тізімге электрондық пошта мекен-жайының ену қаупі, әр түрлі электрондық пошта мекен-жайларын алу қаупі. алаяқтар, телефон нөмірінің SMS спамерлерге және/немесе SMS алаяқтарға түсу қаупі және ақпаратты орналастырудың басқа да қауіптері.

Пайдаланушы http://malbazar.kz сайтының иелерінен тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына немесе телефон нөміріне ақпараттық және жарнамалық сипатта болуы мүмкін электронды пошта (электрондық пошта) мен SMS алуға келіседі.

Сайт иелері пайдаланушының тіркелгі деректерінде көрсетілген ақпараттың дұрыстығы үшін жауап бермейді.

6. Пайдаланушы сайтта ұсынылған жарнамаларда өзі көрсеткен ақпараттың дәлдігі мен толықтығы үшін жауап береді.

7. Сайтта мазмұны қолданыстағы заңнаманы бұзатын немесе http://malbazar.kz ережелеріне сәйкес келмейтін жарнамаларды жариялауға тыйым салынады.

Пайдаланушы өзінің жарнамасындағы ақпаратты оның қолданыстағы заңына қайшы келетіндігін тексеру міндеттемесін алады.

Веб-сайт иелері қолданушы ұсынған ақпараттың нақтылығы үшін жауап бермейді.

8. Сайт иелері http://malbazar.kz сайтын пайдалану арқылы жасалған мәміленің тарапы болып табылмайды (жасалған). Пайдаланушылар тікелей мәміле жасайды.

9. Пайдаланушы қолданыстағы заңнамаға және http://malbazar.kz сайтына сәйкес әрекет етуге міндеттенеді, сондай-ақ сайттың мүмкіндіктерін пайдалануға қатысты өз әрекеттері мен әрекетсіздігі үшін толықтай жауап береді.

10. Соттық және/немесе  даулы жағдай туындаған кезде, бір Пайдаланушы басқа пайдаланушыны сайтты пайдалануға байланысты шағымданған жағдайда, Пайдаланушы http://malbazar.kz сайтының иелерінің қатысуынсыз өз бетінше және наразылықтар шығаруға міндеттенеді.

11. Сайт иелері http://malbazar.kz сайтын пайдалануға немесе пайдалануға қабілетсіздігіне байланысты келтірілген залалға немесе шығындарға жауап бермейді.

12. Сайттың иелері сайтқа келушілерге ыңғайлы болу үшін жарнаманы редакциялауға, жоюға, блоктауға, қабылдамауға немесе оны пайдаланушыға қайтаруға, сондай-ақ жарнамалық хабарландыру тақтасының басқа бөліміне беруге құқылы.

13. Сайт иелері түсіндірмесіз жариялау мерзімін ұзартуға, аяқтауға және кейінге қалдыруға құқылы.

14. Сайт иелері сайтта пайдаланушының жарнамасын көрсету әдістері мен шарттарын анықтауға құқылы.

15. Сайтта жарнаманың жариялануы, қолданушының жарнамада қолданған фотосуреттеріне сайт иесінің сайттың компания логотипін қолдану құқығына сайттың Пайдаланушымен келісімі.

16. Сайт иелері http://malbazar.kz бүкіл сайтының, сонымен қатар оның қызметтерінің үздіксіз, сенімді және қатесіз жұмысына кепілдік бермейді.

17. Сайт иелері Пайдаланушының қызметтерге немесе http://malbazar.kz сайтына кіруін тоқтатуға немесе тоқтата тұруға құқылы.

18. Сайттың иелері пайдаланушының сайтқа кіруді тоқтату немесе тоқтата тұру салдарынан келтірген залалы үшін жауап бермейді.

19. Пайдаланушы сайтта орналастырылған жарнамалық ақпаратты үшінші тараптардың қабылдауына қарсылық білдірмейді.

20. Сайт иелері пайдаланушылар мен жарнама берушілер сайтта орналастырылған жарнамалық ақпараттың мазмұны мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

21. Сайт иелері осы Пайдаланушы шарты бойынша өздерінің құқықтары мен міндеттемелерін үшінші тарапқа толықтай немесе ішінара беруге құқылы. Құқықтар және/немесе  міндеттемелер толығымен немесе ішінара берілген жағдайда, сайт иелері осы Пайдаланушы келісімі бойынша құқықтар және/немесе  міндеттемелер берілген тұтынушыларға, толығымен немесе ішінара тиісті ақпаратты жариялау арқылы хабарлауға міндеттенеді. http://malbazar.kz. Осы Пайдаланушы келісімі бойынша құқықтар және/немесе  міндеттемелер жалпы немесе ішінара үшінші тарапқа берілген жағдайда, үшінші тарап басқа сайтта ұқсас немесе ұқсас қызметтерді ұсынуға құқылы.

22. Пайдаланушы келісімі бойынша туындайтын барлық дауларды шешуде тараптар қолданыстағы заңды қолдануға міндеттенеді.